ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Προς την Α.Α.Δ.Ε. & την Τ.τ.Ε.

Α.     Με το ΦΕΚ 2443 / 20-06-2019  δημιουργήθηκε   υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητεςπου έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Απαιτείται πλέον καταγραφή  των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών πάσης φύσης π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ , ΟΕ, ΕΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ κλπ.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα βάσει του νομικού πλαισίου του Ν.4557/2018  . Άρα πρέπει να καταχωρηθούν σε μια πλατφόρμα της ΓΠΠΣ  όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων .

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων  πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 Β.  Με τη πράξη Διοικητή της  Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2682/03-06-2019  ορίσθηκε   υποχρέωση  για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της Τραπέζης της Ελλάδος. Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018.

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες.

Για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ανά συναλλαγή (έως τώρα ήταν 300 €), παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται  Απόδειξη  Λιανικής Πώλησης αγαθών.

Αρχείο

Calendar

Οκτωβρίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Σεπ   Νοε »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031