Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του περιουσιολογίου (Ε9) τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019.

 

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα καταβληθεί σε έως και 5 μηνιαίες δόσεις

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την παραλαβή τους.