Η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 2017 για τους φιλοξενούμενους

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2017, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους φιλοξενούνται ή φιλοξενούν άτομα στην οικία τους (εξαιρούνται τα προστατευόμενα μέλη).

Επειδή η φιλοξενία συνδέεται άμεσα με την παροχή επιδομάτων, θα πρέπει να δηλωθούν σωστά και από αυτόν που φιλοξενεί και από αυτόν που φιλοξενείται.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας με το τμήμα φορολογικής υποστήριξης για περισσότερες διευκρινήσεις.

 

Ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών Μαρτίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει ότι η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης εντός των επόμενων ημερών.

Για το σκοπό αυτό οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ καθώς και εφαρμογές που υποστηρίζουν την εισφοροδότηση Μη Μισθωτών θα υπολειτουργούν από την Τρίτη 24/04/2018 έως την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Δεδομένου ότι η εκκαθάριση συνδέεται τεχνικά με την έκδοση εισφοράς Μαρτίου 2018 (η οποία καθυστερεί) θα δοθεί νέα ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σε θέματα σύνταξης φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2017 που έχουν σχέση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας για την σύνταξη της φορολογικής σας δήλωσης σας.

   

Γενικά θέματα Δηλώσεων Φορολογικού έτους 2017

       ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

 1. Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 2. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, (και Αγρότες κανονικού & ειδικού καθεστώτος) υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
 3. Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο.

        ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ  & ΠΟΤΕ

 1. Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως 30/06/2018.
 2. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για τη διακοπή της έγγαμης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.

– Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους  είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως 30/06/2018.

 1. Οι κληρονόμοι του θανόντος φορολογουμένου υποβάλλουν δήλωση για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος  έως 31/12/2018
 2. H δήλωση των φορολογούμενων που έχουν δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. ως κάτοικοι εξωτερικού για τα φορολογικά έτη 2016 και πριν, υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως 30/06/2018. Όσοι υποβάλλουν δικαιολογητικά για αλλαγή φορολογικής κατοικίας εντός του 2018 η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως 31/12/2018.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Κλειδάριθμο για τον υπόχρεο και για τη σύζυγο υποχρεωτικά. Αν δεν έχετε θα πρέπει μετά από συνεννόηση μαζί μας να τον παραλάβετε από την εφορία.
 2. Εάν εντός του 2017 έχετε τελέσει γάμο, ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αντίστοιχα.
 3. Αν υπάρχει λύση γάμου, η διακοπή έγγαμης σχέσης αντίγραφο διαζευκτηρίου (ή απόφαση δικαστηρίου) ή οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει τη χωριστή συμβίωση.

Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία πριν τη σύνταξη της δήλωσης σε συνεννόηση με το γραφείο μας.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 1. A.M.K.A. των φορολογουμένων και όλων των προστατευόμενων μελών (αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση) και Α.Φ.Μ. προστατευόμενων μελών που έχουν ενηλικιωθεί και σπουδάζουν ή είναι στρατευμένα.
 2. Εάν εντός του 2017 αποκτήσατε τέκνο, ληξιαρχική πράξη γέννησης, το Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ (αν υπάρχει).
 3. Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ φορολογούμενου, συζύγου και προστατευόμενων μελών. Αν έχουν κατατεθεί σε προηγούμενη χρήση και είναι σε ισχύ δεν χρειάζονται.
 4. Εάν έχετε παιδιά που σπουδάζουν ή είναι στρατευμένα, βεβαίωση της σχολής τους ή από την μονάδα που υπηρετούν.
 5. Όσοι έχετε λάβει τραπεζικό δάνειο βεβαίωση από την τράπεζα με ημερομηνία χορήγησης του δανείου και το εκταμιευθέν ποσό.
 6. Εάν έχετε αγοράσει αυτοκίνητο, σκάφος κτλ, το τιμολόγιο αγοράς ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή με το ποσό και την ημερομηνία.
 7. Εάν έχετε πωλήσει αυτοκίνητο ή σκάφος απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή με το ποσό πώλησης και την ημερομηνία. Υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του αγοραστή.
 8. Εάν έχετε δηλώσει σκάφος αναψυχής σε ακινησία, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από το λιμεναρχείο.
 9. Όσοι ανεγείρατε οικοδομή απαιτείται η άδεια οικοδομής, αντίγραφα τιμολογίων κατασκευής καθώς και το ελάχιστο κόστος κατασκευής.
 10. Εάν έχετε συντάξει συμβόλαια αγοράς, πώλησης, γονικών παροχών, αποδοχής κληρονομιάς, αντίγραφα των συμβολαίων.
 11. Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων, επιδομάτων ανεργίας, κλπ και γενικά βεβαιώσεις για όλα τα λοιπά εισοδήματα σας.
 12. Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιείτε (Ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ, αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση).
 13. Τον Τ.Κ. της κύριας κατοικίας
 14. Αποδείξεις από τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων (Προσοχή!! Επειδή τα ποσά αυτά αποτελούν τεκμήριο, πρέπει να συμφωνούν με τα ιδιωτικά σχολεία).
 15. Εφ’ όσον πληρώνετε ενοίκιο α΄ κατοικίας ή για τα παιδιά που σπουδάζουν, το ποσό του ενοικίου, τα τ.μ., το ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση).
 16. Εάν έχετε λάβει ή έχετε κάνει δωρεές, πρωτότυπη δήλωσης δωρεάς.
 17. Ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς η πώλησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ).
 18. Πινάκια αγοράς η πώλησης μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά.
 19. Βεβαίωση μερισμάτων από νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ ,ΙΚΕ ,ΟΕ, ΕΕ, κλπ).

 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Α. ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 1. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε εκτύπωση των βεβαιώσεων θα χρειασθούμε  τον αριθμό μητρώου του κάθε ταμείου, και επιπλέον για το ΙΚΑ, αριθμό ΔΙΑΣ.

 1. Αποδείξεις από επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
 2. Απόδειξη για τυχόν ποσό διατροφής.
 3. Απόδειξη δωρεών για κοινωφελής σκοπούς
 4. Αποδείξεις καταναλωτικών και λοιπών αγαθών για όσους δεν έχουν υποχρέωση για χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (Κάρτα).

      Β.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

     Β1.  ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Χωρίς βιβλία)

 1. Τα αντίγραφα τιμολογίων αγοράς (για τις πωλήσεις) που σας έχουν εκδώσει οι έμποροι και  τα τιμολόγια αγοράς εφοδίων και εξόδων σας μας τα έχετε στείλει για την υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Προμηθευτών – δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση
 2. Την δήλωση καλλιέργειας
 3. Τον αριθμό μητρώου ΟΓΑ.
 4. Τα ενοίκια που έχετε καταβάλει στη χρήση 2017 (χρειάζεται το ενοικιαστήριο ή τα στοιχεία των ιδιόκτητων).
 5. Η βεβαίωση εισφορών ΟΓΑ & οι επιδοτήσεις θα εκδοθούν από το γραφείο μας έχοντας το ΑΜΚΑ & τον αριθμό μητρώου ΟΓΑ.

     Β2.  ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Με  βιβλία)

 1. Μόνο ότι έχετε από τα γενικά δικαιολογητικά και τα στοιχεία από είσπραξη ενοικίων όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.
 2. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων

      Γ.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Μόνο ότι έχετε από τα γενικά δικαιολογητικά και τα στοιχεία από είσπραξη ενοικίων όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.
 2. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων

     Δ.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  (ΕΝΟΙΚΙΑ)

 1. Το μηνιαίο μίσθωμα που έχετε εισπράξει από 1-1-2017 έως 31-12-2017 για κάθε ακίνητο .
 2. Το Α.Φ.Μ. των ενοικιαστών ή όσων παραχωρείται δωρεάν ακίνητο. Αν έχει μείνει εντός του 2017 κενό άνω των έξι μηνών, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που να βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κατανάλωση ρεύματος.
 3. Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα σας που μισθώνετε ή είναι κενά (αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση).
 4. Το μισθωτήριο (εάν έχει κατατεθεί χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.) θα χρειασθεί ο αριθμός καταχώρησης στην Δ.Ο.Υ.

Ανείσπρακτα Ενοίκια

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνεπώς δεν φορολογούνται, εφόσον πριν από την υποβολή της δήλωσης προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

    Ε.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 1. Ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς η πώλησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ)
 2. Πινάκια αγοράς η πώλησης μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά.

  

Προσοχή: Όσοι έχουν τέκνα δικαιούνται υπό προϋποθέσεις Επίδομα Τέκνων τα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (Έντυπο Α21) είναι

 1. Αριθμός οικογενειακής μερίδας από Δήμο
 2. ΙΒΑΝ λογαριασμού τράπεζας
 3. Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας για προστατευόμενα μέλη φοιτητές

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το γραφείο μας με το τμήμα Φορολογικής Υποστήριξης

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25.05.2018 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ο Ευρωπαϊκός Kανονισμός 2016/679  «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»  (General Data Protection Regulation, GDPR).

Ο Κανονισμός αυτός αφορά όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων, δηλαδή αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση και η διάδοση κάθε πληροφορίας που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων και την προάσπιση των δεδομένων τους.

Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Μεταξύ των παραπάνω υποχρεώσεων είναι ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

Σας ενημερώνουμε ότι το νομικό τμήμα του γραφείου μας, που απαρτίζεται από τις δικηγόρους Βίβιαν Παναγιωτοπούλου και Χαρά Παπαδοπούλου, είναι σε θέση να σας προσφέρει την παραπάνω υπηρεσία. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, εντός των ημερών θα λάβουν ειδική πιστοποίηση πάνω σε θέματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων, οπότε και θα σας ενημερώσουν για τα νέα δεδομένα ανταποκρινόμενες  στην κάλυψη των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παραπάνω Κανονισμός.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παραπάνω και σας καλούμε να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τον παραπάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες σε περιπτώσεις παραβιάσεων, ανάμεσα στις οποίες και υψηλότατα χρηματικά πρόστιμα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο νομικό τμήμα του γραφείου μας (τηλ. 2610 336716).

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την 01.03.2018 και έως τις 31.05.2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που έχουν υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

Από την 01.06.2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

Έως και την 31.05.2018, όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τους ανατεθούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγραφούν στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας.

Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) και το οποίο αναφέρει τα εξής στοιχεία:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας:

αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

αβ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

αγ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

αδ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,

αε) ημερομηνία γέννησης,

αστ) εθνικότητα,

αζ) διεύθυνση κατοικίας,

αη) στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

β) Στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας:

βα) επίπεδο και τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και χρόνος απόκτησης του τίτλου, όπου στην περίπτωση του ιδρύματος της αλλοδαπής απαιτείται ο τίτλος σπουδών να είναι αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

ββ) ειδικότητα,

βγ) άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται,

βδ) στοιχεία επιμόρφωσης, δηλαδή φορέας, διάρκεια της επιμόρφωσης και αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει

γ) Στοιχεία απασχόλησης ως Τεχνικός Ασφάλειας:

α) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας,

γβ) διάρκεια της απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση, ήτοι χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν απόλυσής του

γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση.

Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και η δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» σε αυτό. Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη ως Τεχνικός Ασφάλειας θα γίνει με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΣΕΠΕ www.sepenet.gr.

Από την 01.06.2018 η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.

Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

β) Ο Τεχνικός Ασφάλειας που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, συμπληρώνει το πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης. Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ και η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

Σημαντική επισήμανση: Η διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τμήμα μισθοδοσίας του γραφείου μας.

Αρχείο

Calendar

Απριλίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μάι »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30