Αλλαγές που προήλθαν από το Ν.4472/19-05-2017

Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σε θέματα φορολογίας που τροποποιήθηκαν με τον Ν.4472/17 και αφορούν τη χρήση 2017. Για θέματα που αφορούν τις επόμενες χρήσης 2018,κλπ θα ενημερωθείτε σε επόμενο σημείωμα μας.

 

Πληρωμή αποδοχών εργαζομένων επιχειρήσεων

Από 01/06/2017 καθιερώνεται  υποχρεωτικά η καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.

Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

ΠΟΙΝΕΣ  
Στον εργοδότη που παραβαίνει την παραπάνω  διάταξη   επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,

Τα ποσά των ποινών  ανέρχονται από 300,00 έως 50.000,00 ευρώ ανάλογα με την επιχείρηση.

Προσοχή: Η παραπάνω διάταξη του Υπουργείου Εργασίας είναι ανεξάρτητη από τη φορολογική  που προβλέπει την μη αναγνώριση της δαπάνης της μισθοδοσίας αν δεν καταβληθεί μέσω τράπεζας.

(Δηλαδή οι επιχειρήσεις θα έχουν δύο ποινές σε περίπτωση πληρωμής αποδοχών με μετρητά

α. Μη αναγνώριση της δαπάνης και καταβολής φόρου  από τη Δ.Ο.Υ.

β. Πρόστιμο  από το ΣΕΠΕ.

Ε.Φ.Κ.Α.: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Απριλίου 2017 Μη Μισθωτών

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Απριλίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη  31.5.2017.

 

Θέμα: Δικαιολογητικά – πληροφορίες για τη δήλωση φορολογικού έτους 2016

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

 1. Κλειδάριθμο για τον υπόχρεο και για τη σύζυγο υποχρεωτικά. Αν δεν έχετε θα πρέπει μετά από συνεννόηση μαζί μας να τον παραλάβετε από την εφορία.
 2. Εάν εντός του 2016 έχετε τελέσει γάμο, ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αντίστοιχα.
 3. Αν υπάρχει λύση γάμου, η διακοπή έγγαμης σχέσης αντίγραφο διαζευκτηρίου (ή απόφαση δικαστηρίου) ή οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει τη χωριστή συμβίωση.

Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία πριν τη σύνταξη της δήλωσης σε συνεννόηση με το γραφείο μας.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 1. A.M.K.A. των φορολογουμένων και όλων των προστατευόμενων μελών (αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση) και Α.Φ.Μ. προστατευόμενων μελών που έχουν ενηλικιωθεί και σπουδάζουν ή είναι στρατευμένα.
 2. Εάν εντός του 2016 αποκτήσατε τέκνο, ληξιαρχική πράξη γέννησης, το Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ (αν υπάρχει).
 3. Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ φορολογούμενου, συζύγου και προστατευόμενων μελών. Αν έχουν κατατεθεί σε προηγούμενη χρήση και είναι σε ισχύ δεν χρειάζονται.
 4. Εάν έχετε παιδιά που σπουδάζουν ή είναι στρατευμένα, βεβαίωση της σχολής τους ή από την μονάδα που υπηρετούν.
 5. Όσοι έχετε λάβει τραπεζικό δάνειο βεβαίωση από την τράπεζα με ημερομηνία χορήγησης του δανείου και το εκταμιευθέν ποσό.
 6. Εάν έχετε αγοράσει αυτοκίνητο, σκάφος κτλ, το τιμολόγιο αγοράς ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή με το ποσό και την ημερομηνία.
 7. Εάν έχετε πωλήσει αυτοκίνητο ή σκάφος απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή με το ποσό πώλησης και την ημερομηνία. Υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του αγοραστή.
 8. Εάν έχετε δηλώσει σκάφος αναψυχής σε ακινησία, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από το λιμεναρχείο.
 9. Όσοι ανεγείρατε οικοδομή απαιτείται η άδεια οικοδομής, αντίγραφα τιμολογίων κατασκευής καθώς και το ελάχιστο κόστος κατασκευής.
 10. Εάν έχετε συντάξει συμβόλαια αγοράς, πώλησης, γονικών παροχών, αποδοχής κληρονομιάς, αντίγραφα των συμβολαίων.
 11. Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων, επιδομάτων ανεργίας, κλπ και γενικά βεβαιώσεις για όλα τα λοιπά εισοδήματα σας.
 12. Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιείτε (Ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ, αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση) .
 13. Αποδείξεις από τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων (Προσοχή!! Επειδή τα ποσά αυτά αποτελούν τεκμήριο, πρέπει να συμφωνούν με τα ιδιωτικά σχολεία).
 14. Εφ’ όσον πληρώνετε ενοίκιο α΄ κατοικίας ή για τα παιδιά που σπουδάζουν, το ποσό του ενοικίου, τα τ.μ., το ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση).
 15. Εάν έχετε λάβει ή έχετε κάνει δωρεές, πρωτότυπη δήλωσης δωρεάς.
 16. Ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς η πώλησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ).
 17. Πινάκια αγοράς η πώλησης μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά.
 18. Βεβαίωση μερισμάτων από νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ ,ΙΚΕ ,ΟΕ, ΕΕ, κλπ).

 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

A. ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε εκτύπωση των βεβαιώσεων θα χρειασθούμε  τον αριθμό μητρώου του κάθε ταμείου, και επιπλέον για το ΙΚΑ, αριθμό ΔΙΑΣ.

 1. Αποδείξεις γιατρών και νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Αποδείξεις από επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
 3. Απόδειξη για τυχόν ποσό διατροφής.
 4. Απόδειξη δωρεών για κοινωφελής σκοπούς

 

 

     Β.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Β1.  ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Χωρίς βιβλία)

 

 1. Τα αντίγραφα τιμολογίων αγοράς (για τις πωλήσεις) που σας έχουν εκδώσει οι έμποροι και  τα τιμολόγια αγοράς εφοδίων και εξόδων σας μας τα έχετε στείλει για την υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Προμηθευτών – δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση
 2. Την δήλωση καλλιέργειας
 3. Τον αριθμό μητρώου ΟΓΑ.
 4. Τα ενοίκια που έχετε καταβάλει στη χρήση 2016 (χρειάζεται το ενοικιαστήριο ή τα στοιχεία των ιδιόκτητων).
 5. Η βεβαίωση εισφορών ΟΓΑ & οι επιδοτήσεις θα εκδοθούν από το γραφείο μας έχοντας το ΑΜΚΑ & τον αριθμό μητρώου ΟΓΑ.

 

Το φορολογητέο εισόδημα θα υπολογισθεί

Έσοδα

Μείον Αγορές

Μείον Έξοδα

Ίσον     Φορολογητέο κέρδος

 

 

Β2.  ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Με  βιβλία)

 

 1. Μόνο ότι έχετε από τα γενικά δικαιολογητικά και τα στοιχεία από είσπραξη ενοικίων όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.
 2. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων

 

 

Γ.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 1. Μόνο ότι έχετε από τα γενικά δικαιολογητικά και τα στοιχεία από είσπραξη ενοικίων όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.
 2. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων

 

 

Δ.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

 1. Το μηνιαίο μίσθωμα που έχετε εισπράξει από 1-1-2016 έως 31-12-2016 για κάθε ακίνητο .
 2. Το Α.Φ.Μ. των ενοικιαστών. Αν έχει μείνει εντός του 2016 κενό άνω των έξι μηνών, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που να βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κατανάλωση ρεύματος.
 3. Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα σας που μισθώνετε ή είναι κενά (αν δεν έχουν κατατεθεί στην προηγούμενη δήλωση).
 4. Δαπάνες για επισκευές, συντήρηση κλπ που έχουν πραγματοποιηθεί για ενοικιαζόμενα ακίνητα.
 5. Το μισθωτήριο (εάν έχει κατατεθεί χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.)

 

Ανείσπρακτα Ενοίκια

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνεπώς δεν φορολογούνται, εφόσον πριν από την υποβολή της δήλωσης προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

 

 

    Ε.  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

 1. Ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς η πώλησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ)
 2. Πινάκια αγοράς η πώλησης μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά.

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ  Ε9

Γενική διάταξη

Οποιαδήποτε μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία φορολογούμενου θα πρέπει εντός μηνός από την σύνταξη του συμβολαίου να δηλώνονται στο Ε9 ηλεκτρονικά.

 

 1. Για τη σύνταξη του Ε9 απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου (αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς, κλπ).
 2. Αριθμό παροχής ΔΕΗ για κάθε νέο ακίνητο.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (Έντυπο Α21)

 

 1. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
 2. Αριθμός οικογενειακής μερίδας από Δήμο
 3. ΙΒΑΝ λογαριασμού τράπεζας
 4. Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας για προστατευόμενα μέλη φοιτητές

 

 

 • Ημερομηνία λήξης φορολογικών δηλώσεων 30/06/2017.
 • Για την φετινή χρονιά πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υποχρεωτικά όσοι 31/12/2016 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Οι κάτοικοι εξωτερικού θα υποβάλλουν δήλωση μόνο αν έχουν πραγματικό εισόδημα.

 

 

Όταν έχετε έτοιμα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επικοινωνήστε με  το γραφείο μας για να οριστεί ραντεβού για την σύνταξη της φορολογικής σας δήλωσης

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το γραφείο μας με το τμήμα Φορολογικής Υποστήριξης

 

 

Αρχείο

Calendar

Μαΐου 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ   Ιουν »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031