Παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι  παρατείνεται  η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθώς και η προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 των  μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών)  έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Αντίστοιχα ορίζεται η Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία  καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των  μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών).

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες διευκρινήσεις.