Θέματα που χρήζουν διευκρινίσεων για τον ορισμό του κατ επάγγελμα αγρότη

Τα παρακάτω θέματα τέθηκαν σε συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναμένουμε διευκρινίσεις.

Ορισμός Κριτηρίων για υπαγωγή των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 σε υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς ελεγκτές .

Όποιες οντότητες βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των ετών (χρήσεων) 2014 και 2015 θεωρούνται μικρές η πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2016.