Δικαιολογητικά – πληροφορίες για τη δήλωση φορολογικού έτους 2015

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σε θέματα σύνταξης φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 που έχουν σχέση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας