ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4336/2015 μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στους λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι στο Υπουργείο Οικονομικών.

α) μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων