Ειδοποιήσεις :
 1. Aσφαλιστικές υποχρεώσεις για εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
    Έναρξη διατάξεων από 01/12/2019   Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να…
 2. Υποχρεώσεις για προσωπικό που απασχολείται σε Οικοδομικά Έργα – Τεχνικά Έργα
  Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης…
 3. ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Προς την Α.Α.Δ.Ε. & την Τ.τ.Ε.
  Α.     Με το ΦΕΚ 2443 / 20-06-2019  δημιουργήθηκε   υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητεςπου έχουν έδρα στην…
 4. Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες.
  Για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες,…

Νέα από το Tax Heaven

Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» δραστηριοποιείται στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα με την παροχή φορολογικών-φοροτεχνικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλές στους πελάτες της, εκμεταλλευόμενη την ως τώρα μεγάλη εμπειρία των στελεχών της και καλύπτει το σύνολο των τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, είμαστε συνεχώς δίπλα στον πελάτη, μας και κάθε μας ενέργεια και υπηρεσία έχει στόχο την ικανοποίηση του.

Περισσότερα